navigace
novinky & aktuality
14.9.2011
kontakt
Po dobu než pojišťovna Kooperativa pochopí pravý význam slova "pojištění", používejte prosím kontaktní e-mail obchod@lacman.cz
24.7.2011
AJ
English version :
http://pavellacmanaj.blogspot.com/
7.7.2011
klik
Stačí kliknout na červený obdélník a můžete přemýšlet o chování Kooperativy.
.......aktualizováno.......
volny prostor
Výběr tabulek a obrázků
z technických norem ČSN a další informace
Základní normy - výběr informací
volny prostor
sipka ISO 898-1
"
"
"
"
Tab.1: Systém označování pevnostních tříd šroubů z uhlíkových a legovaných ocelí
Tab.2: Specifikace ocelí pro výrobu šroubů
Tab.3: Mechanické vlastnosti šroubů
Tab.6. Minimální mezní zatížení závitů ISO s hrubým a jemným stoupáním
Tab.14: Značení pevnostních tříd šroubů, umístnění značek
volny prostor
sipka ISO 898-2
"
"
"
"
"
Tab.2: Označování matic se standardní jmenovitou výškou >= 0,8d
Tab.3: Označování a zkoušení napětí matic nízkých s jmenovitou výškou >= 0,5d a < 0,8d
Tab.4: Meze chemického složení materiálu pro výrobu matic
Tab.5: Mechanické vlastnosti matic
Tab.6: Zkušební zatížení matic se závitem s hrubým stoupáním
Tab.8: Značky a značení pevnostních tříd matic se závitem s hrubým stoupáním
volny prostor
sipka ISO 898-5 Tab.1,2,3: Mechanické vlastnosti stavěcích šroubů
volny prostor
sipka ISO 898-6
"
"
"
"
"
Tab.2: Označování matic s jemným stoupáním se standardní jmenovitou výškou >= 0,8d
Tab.3: Označování a zkoušení napětí matic nízkých s jemným závitem a jmenovitou výškou >= 0,5d a < 0,8d
Tab.4: Meze chemického složení materiálu pro výrobu matic se závitem s jemným stoupáním
Tab.5: Mechanické vlastnosti matic se závitem s jemným stoupáním
Tab.6: Zkušební zatížení matic se závitem s jemným stoupáním
Tab.8: Značky a značení pevnostních tříd matic se závitem s jemným stoupáním
volny prostor
sipka ISO 898-7 Tab.2: Minimální kroutící momenty pro šrouby M1 až M10
volny prostor
sipka ISO 3506-1
"
"
"
"
"
Obr.1: Označování korozivzdorných ocelí pro šrouby podle druhů a pevnostních tříd
Obr.2: Značení pevnostních tříd šroubů z korozivzdorných ocelí
Tab.1: Druhy korozivzdorných ocelí pro šrouby a jejich chemické složení
Tab.2: Mechanické vlastnosti šroubů z austeritických ocelí
Tab.3: Mechanické vlastnosti šroubů z martenzitických a feritických ocelí
Tab.4: Nejmenší kroutící moment při přetržení pro šrouby z austenitických ocelí
volny prostor
sipka --- Specifikace korozivzdorných ocelí pro spojovací součásti se závity do M39 podle EN 10088-1 až 3
volny prostor
sipka ISO 3506-2
"
"
"
"
Obr.1: Označování korozivzdorných ocelí pro matice podle druhů a pevnostních tříd
Obr.2: Značení pevnostních tříd matic z korozivzdorných ocelí
Tab.1: Druhy korozivzdorných ocelí pro matice a jejich chemické složení
Tab.2: Mechanické vlastnosti matic z austeritických ocelí
Tab.3: Mechanické vlastnosti matic z martenzitických a feritických ocelí
volny prostor
sipka ISO 3506-3
"
Obr.1: Označování korozivzdorných ocelí pro stavěcí šrouby
Obr.2: Značení pevnostních tříd stavěcích šroubů z korozivzdorných ocelí
volny prostor
sipka ISO 4042 Elekrolyticky vyloučené povlaky. Kódový systém pro povrchovou úpravu součástí se závitem
volny prostor
sipka ---
---
---
Elektrolytické pokovování a vodíková křehkost
Porovnání povrchových úprav součástí se závitem dle 2.doplňkové číslice zrušených norem
Porovnání pevnostních tříd šroubů a matic dle 1. doplňkové číslice zrušených norem
volny prostor
sipka ISO 8839
"
"
Tab.2: Mechanické vlastnosti šroubů a matic z neželezných kovů, značení
Tab.4: Minimální mezní zatížení šroubů z neželezných kovů
Tab.5: Minimální kroutící momenty šroubů z neželezných kovů
volny prostor
sipka ---
---
---
---
---
---
Směrné hodnoty předpětí a maximální utahovací momenty
Předvrtávání děr pro šrouby do plechu
Předvrtávání děr pro závitotvářecí šrouby
Porovnávací tabulka pevnosti s tvrdostmi podle HV, HB, HRA, HRB, HRC
Porovnávací tabulka šestihranných matic obyčejných hladkých dle DIN a ISO
Porovnávací tabulka podložek kruhových plochých dle DIN a ISO
volny prostor
sipka ČSN EN 10204 Tab.1: Přehled dokumentů kontroly
volny prostor
volny prostor