Seznam výrobků  - seřazeno dle poř. čísla ČSN (sloupec P.č.) /  pokračují další DIN  /  nenormové výrobky
     
P.č. Norma Kapitola-strana
a její příp. ekvivalent N á z e v   v ý r o b k u Ocel Nerez Ms,Al Nemetr.
    k původní ČSN       PA,Cu závit
1101 ČSN EN ISO 4014 Šrouby se šestihrannou hlavou s krátkým závitem 2-1,2
DIN 931 2-28,29 11-12,13 12-9 13-8¸11
1103   ČSN EN ISO 8765     Šrouby se šestihrannou hlavou s jemným krátkým závitem   2-3,4      
    DIN 960         2-32,33      
1106 ČSN EN 1665 Šrouby se šestihrannou hlavou a přírubou - těžká řada 2-5
DIN 6921 ~ 2-37
1107   ČSN EN 1662     Šrouby se šestihrannou hlavou a přírubou - lehká řada   2-6      
    DIN 6921 ~         2-37      
1108 ČSN EN ISO 4017 Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem ke hlavě 2-7,8
DIN 933 2-30,31 11-14,15 12-20,21 13-12¸15
1109   ČSN EN ISO 8676     Šrouby se šestihrannou hlavou s jemným závitem ke hlavě   2-9,10      
    DIN 961         2-34      
1111 ČSN 02 1111 Lícované šrouby s dlouhým závitem 2-11
DIN 609 2-25
1112   ČSN 02 1112     Lícované šrouby s krátkým závitem   2-12      
    DIN 610         2-26      
1115 ČSN 02 1115 Odtlačovací šrouby s čípkem 2-13
DIN 561 2-22
1116   ČSN 02 1116     Odtlačovací šrouby s hrotem   2-14      
    DIN 564         2-23      
1121 ČSN 02 1121 Upínací šrouby s osazeným koncem 2-15
DIN 479 2-20
1128   ČSN 02 1128     Šrouby s válcovou hlavou s dírami v hlavě   5-1      
    DIN 404         5-15      
1130 ČSN 02 1130 Šrouby s malou válcovou hlavou 5-2
DIN 920 5-16
1131   ČSN EN ISO 1207     Šrouby s válcovou hlavou   5-3      
    DIN 84         5-13 11-48 12-2  
1132 ČSN EN ISO 7048 Šrouby s válcovou hlavou s křížovou drážkou Z-pozidriv, H-phillips 5-4
- -
1137   ČSN EN ISO 1580     Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou   5-5      
    DIN 85         5-14 11-49 12-3  
1138 ČSN EN ISO 7045 Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou Z-pozidriv, H-phillips 5-6
DIN 7985 5-23 11-54
1143   ČSN EN ISO 4762     Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem   1-1,2      
    DIN 912         1-14,15 11-3,4   13-3,4
1144 ČSN EN ISO 10642 Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem 1-3
DIN 7991 1-22 11-11 13-6,7
1145   ČSN EN ISO 7380     Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou s vnitřním šestihranem   1-4      
    -         -      
1146 ČSN 02 1146 Šrouby s půlkulovou hlavou 5-7
- -
1147   ČSN EN ISO 14579     Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem   1-5      
    -                
1148 ČSN EN ISO 14580 Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou s vnitřním hexalobulárem 1-6
- -
1149   ČSN EN ISO 14583     Šrouby s půlkulatou hlavou s vnitřním hexalobulárem   1-7      
    -         -      
1150 ČSN EN ISO 14584 Šrouby se zápustnou čočkovitou hlavou s vnitřním hexalobulárem 1-8
- -
1151   ČSN EN ISO 2009     Šrouby se zápustnou hlavou   5-8      
    DIN 963         5-19 11-50 12-24  
1152 ČSN EN ISO 7046-1 Šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Z,H a pev. třídy 4.8 5-9
DIN 965 5-21 11-52
1152   ČSN EN ISO 7046-2     Šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Z,H a pev. třídy 8.8   5-10      
    DIN 965         5-21 11-52    
1155 ČSN EN ISO 2010 Šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou 5-11
DIN 964 5-20 11-51 12-25
1156   ČSN EN ISO 7047     Šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Z, H   5-12      
    DIN 966         5-22 11-53    
1161 ČSN 02 1161 Šrouby s vysokou rýhovanou hlavou 6-1
DIN 464 6-20 11-58
1162   ČSN 02 1162     Šrouby s nízkou rýhovanou hlavou   6-2      
    DIN 653         6-23      
1167 ČSN 02 1167 Přesné otočné šrouby s okem 6-4
DIN 444 6-18,19 11-57
1169   ČSN 02 1169     Šrouby pro přivařování   6-5      
    -         -      
1174 ČSN 02 1174 Závrtné šrouby do oceli - délka závrtného konce  1d 6-7
DIN 938 6-25 11-62
1176   ČSN 02 1176     Závrtné šrouby do litiny - délka závrtného konce  1,25d   6-8      
    DIN 939         6-26 11-63    
1178 ČSN 02 1178 Závrtné šrouby do slitin hliníku - délka závrtného konce  2d 6-9
DIN 835 6-24 11-61
1181   ČSN EN 24766     Stavěcí šrouby s drážkou a s plochým koncem   6-10      
    DIN 551         6-21 11-59 12-12  
1182 ČSN EN 27436 Stavěcí šrouby s drážkou a s kuželovým důlkem 6-11
DIN 438 6-17
1183   ČSN EN 27435     Stavěcí šrouby s drážkou a s čípkem   6-12      
    DIN 417         6-15 11-55    
1185 ČSN EN 27434 Stavěcí šrouby s drážkou a s hrotem 6-13
DIN 553 6-22 11-60 12-13
1187   ČSN 02 1187     Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem   1-9      
    DIN 913         1-16 11-5    
1189 ČSN 02 1189 Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a s čípkem 1-10
DIN 915 1-18 11-7
1191   ČSN 02 1191     Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a hrotem   1-11      
    DIN 914         1-17 11-6    
1226 ČSN 02 1226 Závitořezné šrouby s válcovou hlavou 9-1
DIN 7513-B 9-34
1227   ČSN 02 1227     Závitořezné šrouby s půlkulovou hlavou   9-2      
    -         -      
1228 ČSN 02 1228 Závitořezné šrouby se zápustnou hlavou 9-3
DIN 7513-F 9-35
1229   ČSN 02 1229     Závitořezné šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou   9-4      
    DIN 7513-G         -      
1231 ČSN EN ISO 1479 Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou 9-5
DIN 7976 9-41 11-112
1232   ČSN EN ISO 1481     Šrouby do plechu s válcovou hlavou   9-6      
    DIN 7971         9-38 11-109    
1233 ČSN ISO 10509 Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s přírubou 9-7
- -
1234   ČSN ISO 7053     Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s nákružkem   9-8      
    DIN 6928         9-24      
1235 ČSN EN ISO 7049 Šrouby do plechu s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou Z, H 9-9
DIN 7981 9-42 11-113
1236   ČSN EN ISO 1482     Šrouby do plechu se zápustnou hlavou   9-10      
    DIN 7972         9-39 11-110    
1237 ČSN EN ISO 7050 Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Z, H 9-11
DIN 7982 9-43 11-114
1238   ČSN EN ISO 1483     Šrouby do plechu se zápustnou hlavou čočkovitou   9-12      
    DIN 7973         9-40 11-111    
1239 ČSN EN ISO 7051 Šrouby do plechu se zápustnou hlavou čočkovitou Z, H 9-13
DIN 7983 9-44 11-115
1241   ČSN EN ISO 14585     Šrouby do plechu s půlkulatou hlavou s vnitřním hexalobulárem   9-14      
    -         -      
1243 ČSN EN ISO 14586 Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem 9-15
- -
1244   ČSN EN ISO 14587     Šrouby do plechu se zápust. hlavou čočkovitou s vnitř. hexalobulárem   9-16      
    -         -      
1245 ČSN EN ISO 10510 Šrouby do plechu s neztratitelnou podložkou - hlava dle ISO 1479 (S1) 9-17
DIN 6901~ -
1245   ČSN EN ISO 10510     Šrouby do plechu s neztratitelnou podložkou - hlava dle ISO 7049 (S2)   9-18      
    DIN 6901~         -      
1245 ČSN EN ISO 10510 Šrouby do plechu s neztratitelnou podložkou - hlava dle ISO 1481 (S3) 9-19
DIN 6901~ -
1250   ČSN EN ISO 15480     Samovrtné šrouby se závitem do plechu se šestihr. hlavou a přírubou   9-20      
    DIN 7504-K         9-28 11-107    
1251 ČSN EN ISO 15482 Samovrtné šrouby se závitem do plechu se zápust. hl. s drážkou H, Z 9-21
DIN 7504-O 9-31
1252   ČSN EN ISO 15483     Samovrtné šrouby se závitem do pl. se záp. hl. čočk. s drážkou H, Z   9-22      
    DIN 7504-R         9-32      
1253 ČSN EN ISO 15481 Samovrtné šrouby se závitem do pl. s válcovou hlavou s drážkou H, Z 9-23
DIN 7504-M 9-30 11-108
1301   ČSN EN ISO 4016     Šrouby se šestihrannou hlavou s krátkým závitem, výrobní třída C   2-16,17      
    DIN 601         2-24      
1303 ČSN EN ISO 4018 Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem ke hlavě, výrobní třída C 2-18,19
DIN 558 2-21
1315   ČSN 02 1315     Šrouby s půlkulovou hlavou a nosem do kovu   4-1      
    DIN 607         -      
1318 ČSN 02 1318 Korečkové šrouby s plochou kulovou hlavou 4-2
- -
1319   ČSN ISO 8677     Šrouby s nízkou zaoblenou hlavou velkou a čtyřhranem   4-3      
    DIN 603         4-39 11-46    
1320 ČSN ISO 8678 Šrouby s nízkou zaoblenou hlavou malou a nízkým čtyřhranem 4-4
- -
1324   ČSN 02 1324     Zápustné šrouby s nosem   4-5      
    DIN 604         4-40      
1326 ČSN 02 1326 Zápustné šrouby se čtyřhranem do kovu 4-6
DIN 608 4-42
1327   ČSN 02 1327     Zápustné šrouby se čtyřhranem do dřeva   4-7      
    DIN 605         4-41      
1329 ČSN 02 1329 Korečkové šrouby zápustné 4-8
DIN 15237 ~ -
1341   ČSN 02 1341     Šrouby s hlavou tvaru T   4-9      
    DIN 261         4-33      
1343 ČSN 02 1343 Šrouby s hlavou tvaru T a se čtyřhranem 4-10
DIN 186 4-31
1352   ČSN 02 1352     Šrouby s velkou čtyřhrannou hlavou do tvrdého dřeva   4-11      
    -         -      
1365 ČSN 02 1365 Křídlaté šrouby 4-12
DIN 316 4-34 11-43 12-9
1367   ČSN 02 1367     Hrubé otočné šrouby s okem   4-13      
    -         -      
1368 ČSN 02 1368 Šrouby na zvedání základových šroubů 4-14
- -
1369   ČSN 02 1369     Závěsné šrouby   4-15      
    DIN 580         4-38 11-44    
1371 ČSN 02 1371 Hrubé šrouby s okem pro napínače 4-16
- -
1372   ČSN 02 1372     Třmenové šrouby   4-17      
    DIN 3570-A         4-50 11-47    
1386 ČSN 02 1386 Šrouby s hákem pro napínače 4-18
- -
1391   ČSN 02 1391-A     Šrouby do zdiva a do základů - tvar A   4-19      
    DIN 529-A         -      
1391 ČSN 02 1391-B Šrouby do zdiva a do základů - tvar B 4-20
DIN 529-E -
1391   ČSN 02 1391-C     Šrouby do zdiva a do základů - tvar C   4-21      
    -         -      
1391 ČSN 02 1391-D Šrouby do zdiva a do základů - tvar D 4-22
- -
1391   ČSN 02 1391-E     Šrouby do zdiva a do základů - tvar E   4-23      
    -         -      
1393 ČSN 02 1393 Základové šrouby 4-24
DIN 797 -
1399   ČSN 02 1399     Šrouby pro napínače s konci pro přivařování   4-25      
    DIN 525         4-36      
1401 ČSN EN ISO 4032 Šestihranné matice standardní - typ 1 3-1
DIN 934 3-52 11-24 12-22 13-19¸22
1402   ČSN 02 1402     Přesné šestihranné matice malé   3-2      
    DIN 70615         -      
1403 ČSN EN ISO 4035 Šestihranné matice nízké se sražením 3-3
DIN 439-B 3-41 11-18 12-11
1404   ČSN EN ISO 4033     Šestihranné matice - typ 2 (tj. zvýšené o asi 10 až 12%)   3-4      
    -         -      
1405 ČSN EN ISO 8674 Šestihranné matice s jemným závitem - typ 2 3-5
- -
1407   ČSN EN ISO 4036     Šestihranné matice nízké bez sražení   3-7      
    DIN 439-A         3-40      
1408 ČSN EN ISO 8673 Šestihranné matice standardní - typ 1 s jemným závitem 3-8
DIN 934 3-52 11-24 12-22
1409   ČSN EN ISO 8675     Šestihranné matice nízké s jemným závitem   3-9      
    DIN 439-B         3-41 11-18    
1411 ČSN 02 1411 Korunové matice 3-10
DIN 935 3-53 11-25
1412   ČSN 02 1412     Korunové matice nízké   3-11      
    DIN 937 a DIN 979         3-55,56 11-27,28    
1413 ČSN 02 1413 Přesné korunové matice malé 3-12
- -
1416   ČSN 02 1416     Drobné čtyřhranné matice nízké bez sražení   3-13      
    DIN 562         3-48 11-20    
1431 ČSN 02 1431 Uzavřené šestihranné matice 3-14
DIN 917 3-49 11-21 12-18
1441   ČSN 02 1441     Válcové matice s dírami   3-15      
    DIN 548         3-46      
1444 ČSN 02 1444 Válcové matice s drážkou 3-16
DIN 546 3-45
1449   ČSN 02 1449     Kruhové matice se zářezy   3-17      
    DIN 70852         -      
1450 ČSN 02 1450 Kruhové matice se zářezy a s drážkou 3-18
DIN 70851 -
1455   ČSN 02 1455     Šestihranné matice pro přivařování   3-19      
    DIN 929         3-51 11-23    
1461 ČSN 02 1461 Rýhované matice 3-20
DIN 466 3-42 11-19
1462   ČSN 02 1462     Rýhované matice nízké   3-21      
    DIN 467         3-43 11-19    
1482 ČSN EN ISO 7719 Samojistné šestihranné matice celokovové - typ 1 3-25
DIN 980-V 3-57 11-29
1483   ČSN EN ISO 7042     Samojistné šestihranné matice celokovové - typ 2   3-26      
    DIN 980-V         3-57 11-29    
1485 ČSN EN ISO 10513 Samojistné šestihranné matice celokovové - typ 2 s jemným závitem 3-27
DIN 980-V 3-57 11-29
1491   ČSN 02 1491     Pojistné matice dvoudílné   3-28      
    -         -      
1492 ČSN EN ISO 7040 Samojistné šestihranné matice, typ 1 s nekovovou vložkou 3-29
DIN 982 3-58 11-30
1494   ČSN EN ISO 10512     Samojistné šestihranné matice, typ 1 s nekov. vložkou s jemn. závitem   3-30      
    DIN 982         3-58 11-30    
1495 ČSN EN ISO 10511 Samojistné šestihranné matice nízké s nekovovou vložkou 3-31
DIN 985 3-59 11-31 12-27
1529   ČSN 02 1529     Matice do obrobených upínacích drážek T   3-33      
    DIN 508         3-44      
1535 ČSN 02 1535 Zámkové matice 3-34
DIN 22425 -
1601   ČSN EN ISO 4034     Šestihranné matice standardní - výrobní třída C   3-35      
    DIN 555         3-47      
1624 ČSN 02 1624 Čtyřhranné matice k základovým šroubům (dle ČSN 02 1393) 4-26
DIN 798 -
1665   ČSN 02 1665     Křídlaté matice   3-36      
    DIN 315         3-37,38 11-16 12-8  
1669 ČSN 02 1669 Závěsné matice 4-27
DIN 582 4-38 11-45
1682   ČSN 02 1682     Matice pro napínače (dle ČSN 02 1940)   4-28      
    DIN 1480         4-47      
1683 ČSN 02 1683 Matice pro napínače (dle ČSN 02 1940) - krátké provedení 4-29
DIN 1479 4-46
1701   ČSN EN ISO 7089     Ploché kruhové podložky bez sražení - běžná řada, výrobní třída A   7-1      
    DIN 125-A         7-29 11-67 12-7  
1702 ČSN EN ISO 7090 Ploché kruhové podložky se sražením - běžná řada, výrobní třída A 7-2
DIN 125-B 7-29 11-67 12-7
1706   ČSN 02 1706     Podložky pro třecí spoje ocelových konstrukcí   7-3      
    -         -      
1707 ČSN EN ISO 7092 Ploché kruhové podložky - malá řada, výrobní třída A 7-4
DIN 433-1 7-36 11-71 12-10
1715   ČSN EN 28738     Podložky pro čepy   7-5      
    DIN 1440         7-61 11-81    
1721 ČSN EN ISO 7091 Ploché kruhové podložky - běžná řada, výrobní třída C 7-6
DIN 126 7-30
1724   ČSN 02 1724     Čtyřhranné podložky pro dřevěné konstrukce   7-7      
    DIN 436         7-38 11-73    
1726 ČSN 02 1726 Podložky pod nýty 7-7
- -
1727   ČSN EN ISO 7093-1     Ploché kruhové podložky - velká řada, výrobní třída A   7-8      
    -         -      
1727 ČSN EN ISO 7093-2 Ploché kruhové podložky - velká řada, výrobní třída C 7-9
- -
1728   ČSN 02 1728     Podložky se čvercovým otvorem pro dřevěné konstrukce   7-9      
    DIN 440-V         7-39      
1730 ČSN EN ISO 7094 Ploché kruhové podložky - zvlášť velká řada, výrobní třída C 7-10
DIN 440-R 7-39 11-73
1731   ČSN 02 1731     Vyduté podložky   7-10      
    DIN 15237         -      
1733 ČSN 02 1733 Pružné podložky prohnuté 7-11
DIN 137-A 7-34 11-70
1734   ČSN 02 1734     Pružné podložky prohnuté tenké   7-11      
    -         -      
1739 ČSN 02 1739 Podložky pro tyče profilů I, U, IE, UE 7-12
DIN 434, DIN 435 7-37 11-72
1740   ČSN 02 1740     Pružné podložky se čtvercovým průřezem   7-13      
    DIN 7980         7-75 11-89    
1741 ČSN 02 1741 Pružné podložky s obdélníkovým průřezem 7-14
DIN 127-B 7-31
1744   ČSN 02 1744     Ozubené podložky   7-15      
    DIN 6797-A         7-67 11-84    
1745 ČSN 02 1745 Vějířovité podložky s vnějším ozubením 7-16
DIN 6798-A 7-69 11-85
1746   ČSN 02 1746     Vějířovité podložky s vnitřním ozubením   7-17      
    DIN 6798-J         7-69 11-85    
1751 ČSN 02 1751 Pojistné podložky s jazýčkem 7-18
DIN 93 7-28 11-66
1753   ČSN 02 1753     Pojistné podložky s nosem   7-19      
    -         -      
1754 ČSN 02 1754 Pojistné podložky pro kruhové matice se zářezy (dle ČSN 02 1449) 7-20
DIN 70952 ~ -
1781   ČSN EN ISO 1234     Závlačky   8-1      
    DIN 94         8-45 11-94    
1810 ČSN 02 1810 Vruty se šestihrannou hlavou 10-1
DIN 571 10-11 11-132
1812   ČSN 02 1812     Vruty s půlkulovou hlavou   10-2      
    DIN 96         10-9 11-130 12-5  
1814 ČSN 02 1814 Vruty se zápustnou hlavou 10-3
DIN 97 10-10 11-131 12-6
1815   ČSN 02 1815     Vruty se zápustnou čočkovitou hlavou   10-4      
    DIN 95         10-8 11-129 12-4  
1822 ČSN 02 1822 Vruty s půlkulovou hlavou s křížovou drážkou H-phillips 10-5
DIN 7996 10-13
1824   ČSN 02 1824     Vruty se zápustnou hlavou s křížovou drážkou H-phillips   10-6      
    DIN 7997         10-14      
1826 ČSN 02 1826 Vruty se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou H-phillips 10-7
DIN 7995 10-12
1940   ČSN 02 1940     Napínače s litinovými maticemi   4-30      
    ~DIN 1480         4-48,49      
2101 ČSN EN 22340 Čepy bez hlavy 8-2
DIN 1443 8-50
2109   ČSN EN 22341     Čepy s hlavou   8-3      
    DIN 1444         8-51      
2112 ČSN 02 2112 Čepy s hlavou s mezními úchylkami průměru f8 a s dírou pro závlačku 8-4
DIN 1434 8-49
2140   ČSN 02 2140     Kolíky s konci k roznýtování   8-5      
    DIN 7341-A         8-82      
2149 ČSN EN ISO 8735 Válcové kolíky s vnitřním závitem z kalené oceli 8-6
DIN 7979-D -
2150   ČSN EN ISO 2338     Válcové kolíky z nekalené oceli   8-7,8      
    DIN 7 ~         8-44 11-93    
2151 ČSN EN ISO 8733 Válcové kolíky s vnitřním závitem z nekalené oceli 8-9
DIN 7979-C -
2152   ČSN EN ISO 8734     Válcové kolíky z kalené oceli   8-10      
    DIN 6325         8-62,63      
2153 ČSN EN 22339 Kuželové kolíky nezakalené 8-11,12
DIN 1-B ~ 8-43 11-92
2154   ČSN EN 28737     Kuželové kolíky s vnějším závitem nekalené   8-13      
    DIN 7977         -      
2155 ČSN EN 28736 Kuželové kolíky s vnitřním závitem nezakalené 8-14
DIN 7978 -
2156   ČSN EN ISO 8752     Pružné válcové kolíky se štěrbinou - pro velké zatížení   8-15,16      
    DIN 1481         8-60,61 11-102    
2161 ČSN EN ISO 8751 Pružné válcové kolíky svinuté - pro malé zatížení 8-17
- -
2162   ČSN EN ISO 8750     Pružné válcové kolíky svinuté - pro běžné zatížení   8-18,19      
    DIN 7343         8-83,84 11-104    
2163 ČSN EN ISO 8748 Pružné válcové kolíky svinuté - pro velké zatížení 8-20,21
DIN 7344 8-85
2164   ČSN EN ISO 13337     Pružné válcové kolíky se štěrbinou - pro malé zatížení   8-22,23      
    DIN 7346         8-86      
2170 ČSN EN ISO 8744 Rýhované kolíky - kuželové rýhování v celé délce 8-24
DIN 1471 8-53 11-98
2171   ČSN EN ISO 8745     Rýhované kolíky - kuželové rýhování od poloviny do konce délky   8-25      
    DIN 1472         8-54 11-99    
2172 ČSN EN ISO 8739 Rýhované kolíky s vodícím čepem - rýhování v celé délce 8-26
DIN 1470 8-52
2173   ČSN EN ISO 8740     Rýhované kolíky se sraženou hranou - rýhování v celé délce   8-27      
    DIN 1473         8-55 11-100    
2174 ČSN EN ISO 8741 Rýhované kolíky - kuželové rýhování od konce do poloviny délky 8-28
DIN 1474 8-56
2175   ČSN EN ISO 8742     Rýhované kolíky - rýhování prostřední třetiny délky   8-29      
    DIN 1475         8-57      
2176 ČSN EN ISO 8743 Rýhované kolíky - rýhování poloviny délky kolíku v jeho střední části 8-30
- -
2190   ČSN EN ISO 8746     Rýhované hřeby s půlkulovou hlavou   8-31      
    DIN 1476         8-58 11-101    
2191 ČSN EN ISO 8747 Rýhované hřeby se zápustnou hlavou 8-32
DIN 1477 8-59
2195   ČSN 02 2195     Šroubové hřeby s půlkulovou hlavou   8-33      
    -         -      
2301 ČSN 02 2301 Nýty s půlkulovou hlavou 8-34
DIN 124/660 8-46 11-95 12-14
2311   ČSN 02 2311     Zápustné nýty   8-35      
    DIN 661         8-47 11-96 12-15  
2330 ČSN 02 2330 Nýty s plochou hlavou (plné) 8-36
DIN 7338-A 8-81
2380   ČSN 02 2380     Trubkové nýty tenkostěnné válcové       12-1  
    DIN 7339, 7340             -  
2562 ČSN 02 2562 Pera těsná s mezními úchylkami šířky e7 nebo h9 8-39,40
DIN 6885-A 8-65,66 11-103
2812   ČSN 02 2812     Hřebíky do krytiny   8-41      
    -         -      
2820 ČSN 02 2820 Kolářské hřebíky 8-41
- -
2825   ČSN 02 2825     Stavební hřebíky se zápustnou hlavou mřížkovanou   8-42      
    -         -      
2929 ČSN 02 2929 Pojistné třmenové kroužky pro hřídele s drážkou 7-21
DIN 6799 7-71 11-87
2930   ČSN 02 2930     Pojistné kroužky pro hřídele   7-22¸24      
    DIN 471         7-45¸50 11-75,76    
2931 ČSN 02 2931 Pojistné kroužky pro díry 7-25¸27
DIN 472 7-51¸56 11-77,78
                     
    DIN  128 A,B     Pružné podložky prohnuté a zvlněné   7-32 11-69    
DIN  134 Podložky se zvětšeným vnějším průměrem 7-33
                     
    DIN  188     Šrouby s hlavou T a se 2 nosy   4-32      
DIN  427 Šrouby bez hlavy s drážkou 6-16 11-56
                     
    DIN  431 A     Šestihranné matice nízké s trubkovým závitem   3-39 11-17   13-18
DIN  432 Podložky s vnějším nosem 7-35
                     
    DIN  442     Uzavírací víčka k zaválcování   7-40      
DIN  443 Uzavírací víčka kuželovitá a válcová - vtlačovací 7-41
                     
    DIN  462     Pojistné podložky s vnitřním nosem   7-42      
DIN  463 Pojistné podložky se 2 jazýčky 7-43 11-74
                     
    DIN  470     Uzavírací podložky   7-44      
DIN  529 C Šrouby do zdiva a do základů 4-36
                     
    DIN  557     Čtyřhranné matice se sražením   3-48 11-20    
DIN  705 A,B Stavěcí kroužky 8-48 11-97
                     
    DIN  906     Šrouby uzavírací s vnitřním šestihranem   1-12 11-1 12-16 13-1
DIN  908 Šrouby uzavírací s nákružkem a vnitřním šestihranem 1-13 11-2 13-2
                     
    DIN  910     Šrouby uzavírací se šestihrannou hlavou s nákružkem   2-27   12-17 13-16
DIN  911 Zástrčné klíče šestihranné - krátké 1-26
                     
    DIN  916     Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kružnicovým ostřím   1-19 11-8    
DIN  921 Šrouby s velkou plochou válcovou hlavou 5-17
                     
    DIN  923     Šrouby s plochou válcovou hlavou a osazením   5-18      
DIN  928 Čtyřhranné matice pro přivařování 3-50 11-22
                     
    DIN  936     Šestihranné matice ploché   3-54 11-26 12-23  
DIN  975 Závitové tyče s pravým a levým metrickým závitem 6-27,28 11-64 12-26 13-23,24
                     
    DIN  975     Závitové tyče s trapézovým závitem   6-28 11-65    
DIN  976 A Svorníky se závitem - bez sražení 6-29
                     
    DIN  986     Samojistné šestihranné matice uzavřené s nekovovou vložkou   3-60 11-32    
DIN  988 PS Podložky distanční 7-57,58 11-79
                     
    DIN  988 SS     Podložky opěrné   7-59      
DIN 1052 Podložky pro dřevěné konstrukce 7-60 11-80
                     
    DIN 1142     Lanové svěrky   4-51,52      
DIN 1441 Podložky pro čepy - výrobní třída C 7-62
                     
    DIN 1478     Matice pro napínače - provedení z trubky   4-43      
DIN 1478 Napínače s trubkovými maticemi a 2 konci pro přivařování - 2AE 4-44
                     
    DIN 1478     Napínače s trubkovými maticemi a s hákem a okem - HAOES   4-44      
DIN 1478 Napínače s trubkovými maticemi a s 2 háky - 2HA 4-45
                     
    DIN 1478     Napínače s trubkovými maticemi a s 2 oky - 2OES   4-45      
DIN 1479 Matice pro napínače - provedení ze šestihranné tyče 4-46
                     
    DIN 1480     Matice pro napínače - otevřené provedení (výkovek)   4-47      
DIN 1480 Napínače - otevřené provedení s 2 konci pro přivařování - 2AE 4-48
                     
    DIN 1480     Napínače - otevřené provedení s hákem a okem - HAOES   4-48      
DIN 1480 Napínače - otevřené provedení s 2 háky - 2HA 4-49
                     
    DIN 1480     Napínače - otevřené provedení s 2 oky - 2OES   4-49      
DIN 1587 Uzavřené šestihranné matice vysoké 3-61,62 11-33 12-28
                     
    DIN 2093  A,B,C     Talířové pružiny   7-63 11-82    
DIN 2510 L/NF Svorníkové šrouby se 2 maticemi pro pružné přírubové spoje potrubí 2-35
                     
    DIN 3404     Mazací hlavice ploché s jemným závitem   2-43     13-17
DIN 6319 C,D,G Kulové podložky a kuželové pánve 7-64
                     
    DIN 6330 B     Šestihranné matice s kulovou dosedací plochou - vysoké 1,5d   3-63 11-34    
DIN 6331 Šestihranné matice s přírubou - vysoké 1,5d 3-64 11-35
                     
    DIN 6334     Šestihranné matice prodlužovací - vysoké 3d   3-65 11-36    
DIN 6340 Podložky pro upínací nářadí 7-65
                     
    DIN 6379     Závrtné šrouby do matic pro upínací drážky tvaru T   6-30      
DIN 6791 Nýty poloduté s plochou hlavou 8-64
                     
    DIN 6796     Prohnuté podložky pro šroubová spojení   7-66 11-83    
DIN 6797 V Ozubené podložky pro šrouby se zápustnou hlavou 7-68
                     
    DIN 6798 V     Vějířovité podložky pro šrouby se zápustnou hlavou   7-70 11-86    
DIN 6888 Pera Woodruffova ke hřídelům 8-67
                     
    DIN 6912     Šrouby s válcovou hlavou nízkou s vnitřním šestihranem   1-20 11-9    
DIN 6914 HV - Šrouby se zvětšeným šestihranem pro ocelové konstrukce 2-36
                     
    DIN 6915     HV - Matice se zvětšeným šestihranem pro ocelové konstrukce   3-66      
DIN 6916 Podložky pro HV-šrouby v ocelových konstrukcích 7-72
                     
    DIN 6917     Podložky čtyřhranné pro HV-šrouby a tyče profilu - I   7-73      
DIN 6918 Podložky čtyřhranné pro HV-šrouby a tyče profilu - U 7-73
                     
    DIN 6923     Šestihranné matice s přírubou   3-67 11-37    
DIN 6926 Šestihranné matice s přírubou samojistné s nekovovou vložkou 3-67
                     
    DIN 7337 A     Trhací nýty s plochou hlavou - tvar A, materiál: Al/St   8-68,69      
DIN 7337 B Trhací nýty se zápustnou hlavou - tvar B, materiál: Al/St 8-70
                     
    DIN 7337 ~     Trhací nýty s velkou plochou hlavou - tvar A, materiál: Al/St   8-71      
DIN 7337 A Trhací nýty s plochou hlavou - tvar A, materiál: Al/A2 8-72
                     
    DIN 7337 A     Trhací nýty s plochou hlavou - tvar A, materiál: Al/Al   8-73      
DIN 7337 ~ Trhací nýty s velkou plochou hlavou - tvar A, materiál: Al/Al 8-74
                     
    DIN 7337 A     Trhací nýty s plochou hlavou - tvar A, materiál: St/St   8-76      
DIN 7337 B Trhací nýty se zápustnou hlavou - tvar B, materiál: St/St 8-77
                     
    DIN 7337 A     Trhací nýty s plochou hlavou - tvar A, materiál: A2/St   8-78      
DIN 7337 A Trhací nýty s plochou hlavou - tvar A, materiál: A2/A2 8-79
                     
    DIN 7337 A     Trhací nýty s plochou hlavou - tvar A, materiál: Cu/St   8-80      
DIN 7337 A Trhací nýty s plochou hlavou - tvar A, materiál: měď/bronz 8-80
                     
    DIN 7349     Podložky pro šrouby s pouzdry a pružnými kolíky   7-74 11-88    
DIN 7500 C Závitotvářecí šrouby s válcovou hlavou zaoblenou s drážkou Z 9-25 11-105
                     
    DIN 7500 D     Závitotvářecí šrouby se šestihrannou hlavou   9-26      
DIN 7500 M Závitotvářecí šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Z 9-27 11-106
                     
    DIN 7504 L     Samovrtné šrouby se záv. do pl., šestihr. hlavou s příčnou drážkou   9-29      
DIN 7513 A Závitořezné šrouby se šestihrannou hlavou 9-33
                     
    DIN 7516 A     Závitořezné šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou H   9-36      
DIN 7516 D Závitořezné šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou H 9-37
                     
    DIN 7603     Podložky těsnící pro uzavírací šrouby a trubková šroubení       12-29  
DIN 7604 A,C Šrouby uzavírací se šestihrannou hlavou s nákružkem 2-38
                     
    DIN 7967     Matice pojistné - PAL   3-68 11-38    
DIN 7968 Lícované šrouby pro ocelové konstrukce 2-39
                     
    DIN 7984     Šrouby s válcovou hlavou nízkou s menším vnitřním šestihranem   1-21 11-10    
DIN 7989 Podložky pro ocelové konstrukce 7-76
                     
    DIN 7990 Mu     Šrouby se šestihrannou hlavou a s maticí pro ocelové konstrukce   2-40      
DIN 7993 A Pojistné drátěné kroužky pro hřídele s drážkou 7-77
                     
    DIN 7993 B     Pojistné drátěné kroužky pro otvory s drážkou   7-78      
DIN 8140 Závitové vložky drátěné - AMECOIL 11-39
                     
    DIN 9021     Podložky s vnějším průměrem 3d   7-79 11-90 12-30  
DIN 65457 Očnice 4-53 13-17
                     
    DIN 71412     Mazací hlavice kulové s jemným závitem přímé, šikmé a pravoúhlé   2-43      
DIN 74361 A,B Matice pro disková kola s kulovou a rovnou dosedací plochou 3-69
                     
    ISO 7379     Lícované šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem   1-25     13-5
- CAP - trhací nýty s plochou hlavou - tvar A, materiál: Al/St 8-75
                     
    -     Fasádní šrouby s EPDM těsnící podložkou - tvar A s hrubým závitem   9-45 11-116    
- Fasádní šrouby s EPDM těsnící podložkou - tvar BZ s jemným závitem 9-45 11-116
                     
    -     Hmoždinky do pórobetonu GB   14-3      
- Hmoždinky rozpěrné DSD, KSD 14-12
                     
    -     Hmoždinky SX a SXL   14-1      
- Hmoždinky univerzální UX, UXL a UXR, UXLR 14-2
                     
    -     Hmoždinky zatloukací NDS a NDZ   14-13      
- KM - Upínací a stahovací kruhové matice podle DIN981 3-72
                     
    -     Kombinovaný šroub / vrut   10-17      
- Matice v kleci 3-70,71
                     
    -     Maticové nýty s plochou hlavou (PH) - hliníkové   3-73      
- Maticové nýty s plochou hlavou (PH) - nerezové A2 3-77
                     
    -     Maticové nýty s plochou hlavou (PH) - ocelové   3-75      
- Maticové nýty se zápustnou hlavou  malou (ZHM) - ocelové 3-79
                     
    -     Maticové nýty se zápustnou hlavou (ZH) - hliníkové   3-74      
- Maticové nýty se zápustnou hlavou (ZH) - nerezové A2 3-78
                     
    -     Maticové nýty se zápustnou hlavou (ZH) - ocelové   3-76      
- Natloukací kotvy FNA 14-11 14-11
                     
    -     Podložky karosářské   7-81 11-91    
- Podložky převážně pro nemetrické spojovací součásti   "Art.1" 7-80
                     
    -     Pojistné kolíky se sklopným kroužkem   8-87      
- Pojistné matice šestihranné rohatkové - TENSILOCK 3-80
                     
    -     Pojistné matice šestihranné žebrované - RIPP   3-80      
- Pojistné podložky - typ MB podle DIN 5406 7-86
                     
    -     Pojistné podložky s vlnitými vrypy - TECKENTRUP   7-85      
- Pojistné podložky SCHNORR Typ S - normální provedení 7-82
                     
    -     Pojistné podložky SCHNORR Typ VS - zesílené provedení   7-83      
- Pojistné podložky žebrované - RIPP 7-84
                     
    -     Pojistné šrouby s válc. hl. s vnitř. šestihr., žebrované - IMBUS RIPP   1-23      
- Rámové hmoždinky FUR-SS/FSS s bezp. šroubem se šestihr. hlavou 14-5 14-5
                     
    -     Rámové hmoždinky FUR-T s bezp. šroubem se zápustnou hlavou   14-4 14-4    
- Security Šrouby do plechu s válcovou hlavou se 2 otvory 11-117
                     
    -     Security Šrouby do plechu se zápustnou hlavou se 2 otvory     11-118    
- Security Šrouby do plechu s válcovou hlavou zaoblenou se 2 otvory 11-119
                     
    -     Security Šrouby metrické se zápustnou hlavou se 2 otvory     11-120    
- Security Šrouby do plechu s půlk. hlavou s vnitř. bezp. šestihranem 11-121
                     
    -     Security Šrouby do plechu se záp. hlavou s vnitř. bezp. šestihranem     11-122    
- Security Šrouby metrické s válc. hl. zaobl. s vnitř. bezp. šestihranem 11-123
                     
    -     Security Šrouby metrické se zápust. hl. s vnitř. bezp. šestihranem     11-124    
- Security Šrouby do plechu s půlk. hlavou s bezp. drážkou TORX 11-125
                     
    -     Security Šrouby do plechu se zápust. hlavou s bezp. drážkou TORX     11-126    
- Security Šrouby metrické s válc. hlavou zaobl. s bezp. drážkou TORX 11-127
                     
    -     Security Šrouby metrické se zápust. hlavou s bezp. drážkou TORX     11-128    
- SPAX-S Vruty do dřevotřísky s půlkulatou hlavou s drážkou Z-pozidriv 10-20
                     
    -     SPAX-S Vruty do dřevotřísky se zápust. hlavou s drážkou Z-pozidriv   10-21      
- SPAX-S Vruty do dřevotřísky se zápust. hlavou s částečným závitem 10-22
                     
    -     SPAX-S Vruty do dřevotř. se záp. hl., hexalobulárem s část. závitem   10-23      
- SPAX-S Vruty do dřevotř. se záp. hl., vrtané Æ 2,5x6 10-24
                     
    -     Spojovací matice šestihranné   3-85      
- Spojovací matice válcové 3-85 11-42
                     
    -     Svorníkové kotvy FAZ s dvojitým roztažným pouzdrem   14-6,7 14-6,7    
- Svorníkové kotvy FBN s dlouhým závitem 14-8,9 14-8,9
                     
    -     Šestihranné matice s trapézovým závitem   3-84      
- Šrouby pro přivařování dle DIN 32501 14-16
                     
    -     Šrouby pro přivařování MD dle DIN 32500   14-14      
- Šrouby pro přivařování redukované MR dle DIN 32500 14-15
                     
    -     Šrouby pro přivařování: Čepy s vnitřním závitem dle DIN 32501   14-17      
- Šrouby s plochou hlavou půlkulatou s límcem 5-24
                     
    -     Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou s podložkou (~ ISO 7380)   1-24      
- Univerzální vruty s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou Z-pozidrive 11-134
                     
    -     Univerzální vruty s válcovou hlavou s křížovou drážkou Z   10-16      
- Univerzální vruty se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Z-pozidrive 10-15 11-133
                     
    -     Válcové matice s trapézovým závitem   3-84      
- Vruty do sádrokartonu dvouchodé s křížovou drážkou H-phillips 10-18
                     
    -     Vruty do sádrokartonu jednochodé s křížovou drážkou H-phillips   10-19      
- Zarážecí kotvy EA s vnitřním závitem 14-10 14-10
                     
    -     Zarážecí matice   3-81      
- Závitové vložky samořezné - typ 302 s drážkou 3-82 11-40
                     
    -     Závitové vložky samořezné - typ 307 se 3 otvory     11-41    
- Závitové vložky samořezné - typy 307, 308 se 3 otvory 3-83
                     
    -     Závlačkové pružiny dvojité   8-88      
    -     Závlačkové pružiny jednoduché   8-88